Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Суббота, 06.03.2021, 01:41


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1421]
Конференции [263]
Экспедиции [958]
Хит сезона [106]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [282]
Дипломы [404]
Техника [165]
Обновления ПО и аппаратуры [173]
WFF [512]
UFF [294]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [315]
Другие новости [796]
URFF [55]

рассылка по почте

Главная » 2016 » Декабрь » 31 » Первенства по радиосвязи на КВ на призы UCC 2017
Первенства по радиосвязи на КВ на призы UCC 2017
11:51

    У зв'язку з деструктивною політикою керівництва ЛРУ, яке оголосило про закінчення
договору щодо спільного проведення Чемпіонатів України на КХ, Український Контест Клуб
прийняв рішення у 2017 році проводити змагання з радіозв'язку на КВ  самостійно,
як це було на початку 1990-х років.
 Рік, що минає показав, що нинішнє керівництво ЛРУ категорично проти
співпраці в напрямку вдосконалення положення Чемпіонатів України, приведення
їх в сучасний вигляд, відповідно до сьогоднішніх реалій. У зв'язку з цим, беручи до уваги
зниження активності, діючи за для розвитку контестингу в Україні,
його популяризації серед широкого кола радіоаматорів, а також на виконання рішення
Конференції UCC, Рада клубу і робоча група розробили положення про Першості
з радіозв'язку на КХ на призи Українського Контест Клубу.
Проведена попередня робота зі спонсорами.
Запрошуємо всіх радіоаматорів країни взяти активну участь в Першостях
і зробити собі свято.    В связи с деструктивной политикой  руководства ЛРУ, объявлением им об окончании
договора о совместном     проведении чемпионатов Украины на КВ, Украинский Контест Клуб
принял решение в 2017 году  проводить соревнования по радиосвязи на КВ
самостоятельно, как это было в начале    1990-х годов.
   Уходящий год  показал,    что нынешнее руководство ЛРУ категорически против
сотрудничества в плане    совершенствования положения Чемпионатов Украины, приведения
их в современный вид, в соответствии    со складывающимися реалиями. Принимая во внимание
снижающуюся из-за этого    активность,  действуя во благо развития контестинга в Украине,
его популяризации среди     широкого круга радиолюбителей, а также во исполнение решения
Конференции  UCC,     Совет  клуба  и  рабочая группа разработали положение о  Первенствах
по радиосвязи на КВ на призы    Украинского контест  клуба.
Проведена предварительная работа со спонсорами.
   Приглашаем всех радиолюбителей    страны принять активное участие в Первенствах
и сделать себе праздник.

РЕГЛАМЕНТ ПЕРШОСТІ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ НА ПРИЗИ УКРАЇНСЬКОГО КОНТЕСТ КЛУБУ 2017 Р. 

I. МЕТА ЗМАГАНЬ
Першості проводяться з метою:
- залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких
радіохвилях широкого кола молоді;
- подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
- підвищення рівня майстерності спортсменів;
- проведення найбільшої кількості радіозв’язків за певний період часу.
ІІ. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1. Першість з радіозв’язку на КХ телеграфом (CW) - 11 березня 2017 р.
2.2. Першість з радіозв’язку на КХ телефоном (SSB) - 8 квітня 2017 р.
2.3. Першість з радіозв’язку на КХ телетайпом (RTTY) - 14 квітня 2017 р.
ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює Рада Українського Контест Клубу (UCC). Безпосереднє проведення змагань, покладається на суддівську колегію та Головного суддю змагань.

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях запрошуються оператори всіх колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій (далі - АРС), які представляють АР Крим, області України, м. Київ, м. Севастополь.
Змагання особисто-командні. Залік у кожній з підгруп учасників підводиться за умовою наявності в підгрупі не менш ніж 4-х АРС (команд).
Кількість спортсменів на особисту першість, а також склад клубної команди не обмежується.
У телефонній Першості проводиться окремий залік серед операторів-жінок та жіночих команд згідно залікових підгруп. Змішані команди, що складаються з операторів чоловіків та жінок, беруть участь в загальному заліку. Учасники змагань використовують позивні сигнали тільки згідно своєму основному «Дозволу».

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

Змагання проводяться у чотири тури, по одній годині кожний.
Першість телеграфом з 14:00 до 17:59 UT, (UT міжнародний час, аналог GMT),телефоном та телетайпом проводяться з 15:00 до 18:59 UT.
Кожен із чотирьох турів триває календарну годину, розпочинається о 00 хвилині і закінчується до кінця 59 хвилини кожної години включно.

Вихідна потужність: у всіх Першостях - відповідно з «Дозволом» учасника, але не більше ніж 100 ватт.

Рекомендовані частоти:

Телеграфом: 3,510 – 3,560 Мгц; 7,010 - 7,050 Мгц
Телефоном: 3,600 – 3,720 Мгц; 7,050 - 7,200 Мгц
Телетайпом: 3,580 – 3,620 Мгц; 7,040 - 7,060 Мгц

Підгрупи учасників:

Один оператор - всі діапазони (SINGLE-OP ALL),
Один оператор - діапазон 80 метрів (SINGLE-OP 80M),
Один оператор - діапазон 40 метрів (SINGLE-OP 40M),
Багато операторів - всі діапазони (MULTI-OP ALL - 1 TX),
Звіт для контролю (CHECKLOG).
Підгрупа MULTI-OP ALL – 1 TX передбачає команду 2-3 оператори (не більш 3-х робочих місць).
Контрольні номери складаються з умовного позначення області та номера радіозв'язку, починаючи з 001. Наприклад: ZP 001, KV 034.
Нумерація зв'язків у всіх турах - наскрізна.
За кожен радіозв'язок нараховується 2 очки, за кожну «нову» область - 10 очок на кожному діапазоні та в кожному турі.
Список умовних позначень областей України:

CH - Черкаська;
CN - Чернівецька;
CR - Чернігівська;
DN - Дніпропетровська;
DO - Донецька;
HA - Харківська;
HE - Херсонська;
HM - Хмельницька;
IF - Івано-Франківська;
KI - Кіровоградська;
KO - Київська;
KR - АР Крим;
KV - м. Київ;
LU - Луганська;
LV - Львівська;
NI - Миколаївська;
OD - Одеська;
PO - Полтавська;
RI - Рівненська;
SL - м. Севастополь;
SU - Сумська;
TE - Тернопільська;
VI - Вінницька;
VO - Волинська;
ZA - Закарпатська;
ZH - Житомирська;
ZP – Запорізька.

УЧАСНИКАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

- використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів;
- використання технології один оператор - два прийомопередавача (SO2R) для всіх підгруп „Один оператор”;
- передавати „неповні” контрольні номери, наприклад, без найменування області.
При передачі номера, спочатку передаються дві букви, а потім три цифри.
Вище наведенні порушення за рішенням ГСК можуть бути підставою для зняття
учасника із заліку у змаганнях та переведення його результату в підгрупу «Звіт для контролю».
- використання скорочених та спеціальних позивних сигналів.
Дозволяється, при передачі цифр телеграфом, використовувати загальноприйняті буквені скорочення, наприклад, 9 - N, 0 - Т та інші, а також телефоном вимова латиницею букв та цифр контрольного номера.

Сума пропущених та повторно переданих контрольних номерів не повинна
перевищувати 3,0% від загального числа проведених радіозв'язків.
Повторні радіозв'язки дозволяється проводити на різних діапазонах та в кожному турі незалежно від часу проведення попереднього радіозв'язку.
Перехід з діапазону на діапазон може бути зроблений не раніше, ніж через 10 хвилин після попереднього, або не раніше, ніж через 10 хвилин від початку змагань.

VI. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

6.1. Першість з радіозв’язку на КХ телеграфом (CW) проводиться
11 березня 2017 року з 14:00 до 17:59 UT в чотири тури.
6.2. Першість з радіозв’язку на КХ телефоном (SSB) проводиться
8 квітня 2017 року з 15:00 до 18:59 UT в чотири тури.
6.3. Першість з радіозв’язку на КХ телетайпом (RTTY, 45,45 bod) проводиться 14 квітня 2017 року з 15:00 до 18:59 UT в чотири тури.
VІІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
При проведенні заочних змагань кожний спортсмен (або начальник колективної радіостанції) бере на себе відповідальність за виконання Регламенту аматорського радіозв'язку України, а також вимог правил безпеки. Невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно чинного законодавства України.
VІІI. ФІНАНСУВАННЯ

Український Контест Клуб несе всі витрати на підготовку, проведення та суддівство змагань.

IX. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
Суддівство проводиться на підставі отриманих від учасників звітів методом
суцільної комп'ютерної перевірки. ВИСИЛКА ЗВІТІВ ОБОВ'ЯЗКОВА.
Не висилка звіту без поважної причини розцінюється як грубе порушення цього «Регламенту».
Звіти потрібно направляти в Головну суддівську колегію (ГСК) тільки в
електронному вигляді по електронній пошті у форматі Сabrillo 2.0 або Сabrillo 3.0 .

У випадку, якщо учасник не використав комп'ютер під час роботи в змаганнях, він повинен набрати свій звіт в електронному вигляді на комп'ютері після закінчення змагань самостійно або за допомогою помічника в будь-якому текстовому редакторові (без таблиць) у вигляді файлу <ваш позивний>.txt за прикладом нижче. Можливе використання ручного введення в програмах TR4W, AAtest, 5Mcontest та ін. Електронні звіти повинні бути оформлені СТРОГО за зразком:
- в темі листа необхідно вказати лише позивний;
- до листа має бути прикріплений файл звіту лише одного учасника;
- ім'я вкладеного файлу - <ваш позивний>.cbr, наприклад, UR1ABC.cbr ;
- в заголовку звіту у форматі Cabrillo необхідно правильно вказати залікову підгрупу:
CATEGORY: MULTI-OP ALL (SINGLE-OP ALL, SINGLE-OP 40m, SINGLE-OP 80m,
CHECKLOG).
- в звіті обов'язково вказується позивний учасника і Ф.І.по Б., повна поштова адреса, а також особистий позивний (при участі у складі команди).
- підрахунок очок не обов'язковий.
- час вказується в UT.
ПРИКЛАД складання звіту:
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: UR1ABC
CONTEST: UCC-PARTY-SSB
CATEGORY: SINGLE-OP ALL
CLAIMED SCORE: ххххх
CLUB: ХХХХХХХХХХ
NAME: Іванченко О.Б.
ADDRESS: вул. Огарьова, б. 100, кв. 1
ADDRESS: м. Суми, 40000
ADDRESS: email
OPERATORS: Для підгрупи MULTI-OP ALL необхідно надати дані про всіх операторів 1. 2. 3.
QSO: 7052 PH 2017-04-08 1500 UR1ABC SU 001 UX0KAA RI 002
QSO: 7084 PH 2017-04-08 1501 UR1ABC SU 002 US0YYY CN 005
QSO: 7088 PH 2017-04-08 1502 UR1ABC SU 003 UR5LLL HA 001
END-OF-LOG:

У звіті всі зв'язки повинні розташовуватися в хронологічному порядку за часом закінчення проведення зв'язку.
Програми, що рекомендуються: TR4W, N1MM, AA-TEST, 5M-contest, MIXW і
CabriInp v 1.0 та інші, що формують звіти у форматі Cabrillo 2.0 або Cabrillo 3.0.
Кількість пропусків між колонками - не менш одного, проставляння вручну незначущих нулів необов'язково.
До заліку не приймаються звіти учасників, які провели менш ніж 30
підтверджених радіозв'язків. Термін «звіт до заліку не приймається» означає, що відбиті в даному звіті зв'язки нікому не зараховуються. Звіт CHECKLOG ("Звіт для контролю") ГСК приймається для перевірки. Очки даному учасникові не нараховуються, але зараховуються іншим, якщо у цьому звіті не менш ніж 30 підтверджених радіозв'язків.
Крайній термін подачі звіту - 7 діб після закінчення змагань, починаючи з
понеділка. Звіти, що надійшли до ГСК пізніше, до заліку не приймаються, але відображуються окремим пунктом у Протоколі.

В разі виявлення ГСК наступних помилок у звіті (наявність колонок з RS/T,
відсутність необхідних пропусків в рядку QSO, відсутність колонок прийнятих або переданих контрольних номерів), а також неповних даних в заголовку звіт повертається учасникові на доопрацювання, але терміни подання звіту не змінюються. При цьому звіт не вважається поданим в ГСК для суддівства і до заліку не приймається.
Радіозв'язки не зараховуються учасникові в наступних випадках:
- якщо ГСК не отримала звіт від кореспондента (NO LOG);
- якщо радіозв'язок відсутній в звіті кореспондента (NIL);
- якщо є спотворення в контрольних номерах або в позивних (NR, CL);
- якщо час радіозв'язку розходиться більш ніж на 2 хвилини (T2);
- якщо порушено правило переходу на інший діапазон (10 min);
Результат учасника переводиться в підгрупу «Звіт для контролю», якщо сума
пропущених і повторно переданих контрольних номерів буде більше ніж 3,0 % від загальної кількості проведених радіозв'язків.
Всім учасникам рекомендується вказувати в звіті точне значення частоти кожного радіозв'язку з округленням до одиниць КГц. У спірних ситуаціях наявність в звіті учасника дійсного значення частоти може зараховуватися на користь учасника.
Всім учасникам рекомендується вести БЕЗПЕРЕРВНИЙ аудіо запис своєї роботи (у RTTY - RX LOG). Фрагментований запис (кожного зв'язку окремо, почасовий і так далі) не дозволяється і ГСК не приймається. Для колективних АРС, що використовують два або три робочих місця, запис провадиться з кожного з них окремо.
На записі повинен бути присутнім сигнал від кореспондента в режимі прийому і сигнал самоконтролю при передачі з необхідним для нормального прослуховування рівнями сигналу. Аудіо запис може бути використана для доказу правоти (або провини) учасника в разі виникнення спірних питань і надається лише за запитом ГСК з поясненням причини запиту. При відмові надання аудіо запису штрафні санкції до спортсмена не застосовуються. Але в цьому випадку вирішення ГСК з виниклого спірного питання є безумовним і опротестуванню не підлягає. Термін надання аудіозапису - дві доби, починаючи з наступних після запиту ГСК. Аудіо запис має бути
надана в електронному вигляді (формати *.wav або *.mp3, бітрейт не менше 16 kbps, частота дискретизації 8 кГц) і відправлена по електронній пошті.
ГСК проводить моніторинг змагань із записом на магнітофон або в
електронному вигляді (в т.ч. і із застосуванням SDR-приймача). Зафіксовані порушення можуть бути підставою для зняття учасника із заліку. При цьому учасник переводиться в підгрупу «Звіт для контролю», його зв'язки іншим учасникам зараховуються. Надавати учасникові аудіо записи інших учасників ГСК не зобов'язана.

Суддівство Першостей з радіозв’язку на КХ на призи Українського Контест Клубу 2017 року здійснюватиме Запорізька ГСК.

Звіти висилати за електронною адресою:

За Першість телеграфом: urcw@ukr.net
За Першість телефоном: urssb@ukr.net
За Першість телетайпом: urrtty@ukr.net

Звіт є одночасно заявою на участь у змаганнях.

Декларація:

Взявши участь в будь-якої категорії в змаганнях, Ви погоджуєтесь з тим, що:
1) Ви прочитали і вивчили вимоги даного Регламенту та погодилися їх
дотримуватися;
2) Ви працювали з дотриманням усіх вимог Регламенту радіоаматорського зв'язку в Україні;
3) Ваш звіт і UBN може бути офіційно представлений шляхом викладення в
Інтернеті для перегляду іншими учасниками.

Х. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

В ПЕРШОСТІ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ НА ПРИЗИ УКРАЇНСЬКОГО КОНТЕСТ КЛУБУ результати визначаються серед операторів індивідуальних радіостанцій, операторів колективних радіостанцій та клубів країни.
Результати в особистому заліку визначаються за найбільшою сумою очок
набраних учасником за проведені радіозв’язки.
Результати серед клубів визначаються за сумою очок, набраних членами клубу. При цьому назва клубу повинна бути однаковою для всіх його членів і вказана в рядку CLUB звіту.

ХI. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Учасники, які посіли І-ІІІ місця в своїх підгрупах, нагороджуються
дипломами та медалями відповідних ступенів. Учасники, які посіли перші місця в багатодіапазонному заліку додатково нагороджуються призами (серед індивідуальних та колективних радіостанцій окремо).
Команди клубів, які посіли І-ІІІ призові місця, нагороджуються плакетками і дипломами.

Кожен учасник, який провів 100 або більше підтверджених QSO, нагороджуються дипломом W-UCC-M.

Додатково, при наявності спонсорів, учасники змагань можуть бути
нагороджені також спеціальними призами. Ці призові нагороди мають бути
оприлюднені до початку проведення змагань не менш ніж за одну добу.

ДОДАТОК. ПРИЗОВИЙ ФОНД ЗМАГАНЬ НА ЦЕЙ ЧАС:

1. "Вінницький обласний радіоклуб (ГО «ВОСТР») оголошує два додаткових призи
серед усіх учасників Першості:
- Плакетка - наймолодшому учаснику, який увійде в першу десятку у будь-якій із підгруп
серед операторів індивідуальних станцій, будь-якої із 3-х Першостей (вказати вік у звіті);
- Плакетка - найстаршому учаснику, який увійде в першу десятку у будь-якій із підгруп серед
операторів індивідуальних станцій, будь-якого із 3-х Першостей.

2. В Першості телефоном буде підведено окремо результат серед молодіжних команд,
всі оператори яких 2001 року народження і молодше. При цьому рік народження операторів
треба  вказати  в  звіті.  Всі  учасники  (2-3)  цієї команди-переможця будуть нагороджені
переносними УКХ радіостанціями. Для нагородження оператори команди разом з тренером
будуть запрошені на конференцію UCC за рахунок спонсорів.

3. За підсумками Першості за рішенням спонсора (UT4UGT) однієї з молодіжних колективних
радіостанцій (оператори до 19 років і при наявності участі не менше 6 радіостанцій)
буде презентовано трансивер типу SW-2016.

4. Серед всіх участників, які провели не менш як 100 підтверджених суддівством зв'язків
в будь-якій першості,  буде проведена лотерея та розіграні цінні призи:
- 3 УКХ радіостанції (tnx UT7UJ, UT7UV)
- Телевізор 48 дюймов с Т2 тюнером full HD LED тел-р ELENBERG 48DF4030
(tnx UR0MC, US7UX, UT2II, UT5UDX, UT7UJ, UT7UV).
Лотерею буде проведено за підсумками 3-х першостей, тобто кожен учасник може отримати
3 номери для лотереї за відповідними списками суддівської колегії.
 Совет UCC


Модуль под TR4W для Первенств на КВ на призы UCC (CW, SSB):

http://ur7qm.ucoz.ua/load/3-1-0-386

Блок файлов инициализации для контестов UCC:
initial.ex (TR4W), UR_Calls.hlp (5MContest), UR_Call History.txt (N1MM).
Созданы на базе отчетов участников и содержат по 2754 позывных:

http://ur7qm.ucoz.ua/load/4-1-0-183

Модуль с макросами и файлом initial.ex под TR4W+MMTTY
для "Первенства на КВ на призы UCC" (RTTY) выложен здесь:

http://ur7qm.ucoz.ua/load/6-1-0-387

Организаторы Первенств и судейская коллегия информирует, что на
протяжении всего времени Первенств будут сделаны записи с помощью 2
SDR - приемников для последующего анализа уровней сигналов участников.
Оценка уровней сигналов также будет осуществлена с помощью:
http://www.reversebeacon.net/
Поэтому еще раз убедительно просим всех участников работать 100 Вт !

 

Share/Bookmark
Категория: Соревнования | Просмотров: 5476 | Добавил: uy5zz | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Посетители сегодня:При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2021
Хостинг от uCoz