Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Суббота, 29.01.2022, 03:04


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1476]
Конференции [263]
Экспедиции [959]
Хит сезона [107]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [283]
Дипломы [413]
Техника [168]
Обновления ПО и аппаратуры [173]
WFF [512]
UFF [295]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [322]
Другие новости [797]
URFF [60]

рассылка по почте

Главная » 2018 » Март » 27 » Регламент змагань "Карпатський спринт"
Регламент змагань "Карпатський спринт"
20:39

 1 МЕТА 

- популяризація радіоспорту;

- підготовка радіоспортсменів до участі в очних змаганнях;

- виявлення найсильніших радіоспортсменів.

 

2 ЧАС І МІСЦЕ

2.1 Змагання проводяться у чотири тури:

- 1 тур «Весняний» - останній четвер березня (29.03.2018).

- 2 тур «Літній» - останній четвер червня (28.06.2018).

- 3 тур «Осінній» - останній четвер вересня (27.09.2018).

- 4 тур «Зимовий» - останній четвер грудня (27.12.2018).

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО

3.1 Організація змагань покладається на ГО «Ліга радіоаматорів Закарпаття», ГО «Клуб радіоаматорів «Прикарпаття», ГО «Львівський клуб короткохвильовиків».

3.2 Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (ГСК), яка призначається Організатором змагань.

 

4 УЧАСНИКИ 

4.1 До участі у змаганнях запрошуються радіоаматори, які володіють навичками роботи в ефірі телеграфом.

4.2 Залікові категорії: 

- один оператор (SO);

- для контролю (Check Log).

 

5 ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

5.1 Час проведення змагань з 18:00 UT до 19:59 UT.

5.2 Вид випромінювання – телеграф (CW).

5.3 Частота: 3530-3560 кГц.

5.4 Потужність передавача: не більше 100 Вт.

5.5 Загальний виклик: CQ KS

5.6 При проведенні радіозв’язку учасники змагань обмінюються 6-ти значними контрольними номерами, що складаються з порядкового номера зв'язку (перші три цифри) та порядкового номера зв'язку, прийнятого від попереднього кореспондента (другі три цифри). При першому зв'язку передається 001 000. Під час проведення зв'язку RST не передається.

5.7 На загальний виклик учасник може провести один зв'язок, після чого зобов’язаний змінити частоту (правило QSY).

5.8 Повторні зв'язки з кореспондентом дозволяється проводити не раніше, ніж через 10 хвилин. 

5.9 За кожен підтверджений радіозв’язок нараховується одне очко.

5.10 Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

- при спотворенні контрольного номера, позивного або діапазону у одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку у звіті більше, ніж на 2 хвилини.

5.11 Учасник знімається з заліку:

- при невчасно надісланому звіті;

- за порушення вимог «Відкритих змагань з радіозв’язку на коротких хвилях телеграфом «Карпатський спринт», «Правил змагань з радіоспорту»  та  «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

5.12 Під час змагань рекомендується використовувати он-лайн трансляцію результатів за допомогою ресурсу http://cqcontest.net

 

6 ЗВІТНІСТЬ

6.1 Звіт подається у електронному вигляді через електронну пошту у форматі CABRILLO. Назва файлу складається з позивного учасника та номера туру. 

Наприклад: uw5sw_1.cbr

6.2 Звіти подаються незалежно від кількості проведених зв'язків.

6.3 Звіти надсилаються не пізніше 24 годин після закінчення кожного туру на адресу ГСК: sprint@qrz.if.ua

6.4 У темі електронного повідомлення з прикріпленим файлом звіту необхідно вказати позивний учасника та номер туру. 

Наприклад: UW5SW 1 тур

6.5 Зразок звіту:

START-OF-LOG: 3.0

LOCATION: DX

CALLSIGN: UR5SMS

CLUB: Prykarpattia

CONTEST: CARPATHIAN

CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP

CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED

CATEGORY-BAND: 80M

CATEGORY-MODE: CW

CATEGORY-POWER: LOW

CATEGORY-STATION: FIXED

CATEGORY-TRANSMITTER: ONE

CLAIMED-SCORE: 4

OPERATORS: UR5SMS

NAME: Вельган Б.З. КМСУ

ADDRESS: Trolleybusna str. 14/33

ADDRESS-CITY: Ivano-Frankivsk

ADDRESS-POSTALCODE: 76008

ADDRESS-COUNTRY: UKRAINE

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1916 UR5SMS        001 000    UT5SA         001 000  

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1916 UR5SMS        002 001    UX7NW         023 002  

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1916 UR5SMS        003 023    US0SU         387 254  

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1918 UR5SMS        004 387    UZ5DX         001 001  

END-OF-LOG:

 

7 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

7.1 Особиста першість в кожному турі визначається за найбільшою кількістю очок, набраних учасником. При рівній кількості очок перевага віддається учаснику, який має краще підтвердження зв'язків.

7.2 У абсолютному заліку першість визначається за найбільшою сумою очок, набраною у трьох турах. При рівній сумі очок, перевага віддається учаснику, який має краще підтвердження зв'язків.

 

8 НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

8.1 Учасник, який посів перше місце в абсолютному заліку, нагороджується дипломом першого ступеня та отримує звання «Переможець «Карпатського спринту 2018 року».

8.2 Призери змагань в абсолютному заліку нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

8.3 Переможці та призери по турах нагороджуються дипломами відповідного ступеня в електронному вигляді. , які надсилаються на адресу, вказану в звіті.

 

Для формування призового фонду змагань запрошуються спонсори.

sprint@qrz.if.ua

Форум

 

ЦЕЛИ

- популяризация радиоспорта;

- подготовка радиоспортсменов к участию в очных соревнованиях;

- выявление сильнейших радиоспортсменов.

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

2.1 Соревнования проводятся в четыре тура:

- 1 тур «Весенний» - последний четверг марта (29.03.2018).

- 2 тур «Летний» - последний четверг июня (28.06.2018).

- 3 тур «Осенний» - последний четверг сентября (27.09.2018).

- 4 тур «Зимний» - последний четверг декабря (27.12.2018).

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

3.1 Организация соревнований возлагается на ОО «Лига радиолюбителей Закарпатья», ОО «Клуб радиолюбителей «Прикарпаття», ОО «Львовский клуб коротковолновиков».

3.2 Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), назначаемая Организатором соревнований.

 

УЧАСТНИКИ

4.1 К участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители, обладающие навыками работы телеграфом.

4.2 Зачетные категории: 

- один оператор (SO);

- для контроля (Check Log).

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1 Время проведения соревнований с 18:00 UT до 19:59 UT.

5.2 Вид излучения – телеграф (CW).

5.3 Частота: 3530-3560 кГц.

5.4 Мощность передатчика: не более 100 Вт.

5.5 Общий вызов: CQ KS

5.6 При проведении радиосвязи участники соревнований обмениваются шестизначными контрольными номерами, состоящими из порядкового номера связи (первые три цифры) и порядкового номера связи, принятого от предыдущего корреспондента (вторые три цифры). При первой связи передается 001 000. Во время проведения связи RST не передается.

5.7 На общий вызов участник может провести одну связь, после чего обязан сменить частоту (правило QSY).

5.8 Повторные связи с корреспондентом разрешается проводить не ранее, чем через 10 минут.  

5.9 За каждую подтвержденную радиосвязь начисляется одно очко.

5.10 Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:

- если связь не подтверждена отчетом корреспондента;

- при искажении контрольного номера, позывного или диапазона у одного из корреспондентов;

- при расхождении времени связи в отчете более 2 минут.

5.11 Участник снимается с зачета:

- при не вовремя отправленном отчете;

- за нарушение требований «Открытых соревнований по радиосвязи на коротких волнах телеграфом «КАРПАТСКИЙ СПРИНТ», «Правил соревнований по радиоспорту» и «Регламента любительской радиосвязи».

5.12 Во время соревнований рекомендуется использовать он-лайн трансляцию результатов с помощью ресурса http://cqcontest.net

 

ОТЧЕТЫ

6.1 Отчет подается в электронном виде по электронной почте в формате CABRILLO. Имя файла состоит из позывного участника и номера тура.

Например: uw5sw_1.cbr

6.2 Отчеты подаются независимо от количества проведенных связей.

6.3 Отчеты направляются не позднее 24 часов после окончания каждого тура в адрес ГСК: sprint@qrz.if.ua

6.4 В теме электронного сообщения с прикрепленным файлом отчета необходимо указать позывной участника и номер тура.

НапримерUW5SW 1 тур

6.5 Пример отчета:

START-OF-LOG: 3.0

LOCATION: DX

CALLSIGN: UR5SMS

CLUB: Prykarpattia

CONTEST: CARPATHIAN

CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP

CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED

CATEGORY-BAND: 80M

CATEGORY-MODE: CW

CATEGORY-POWER: LOW

CATEGORY-STATION: FIXED

CATEGORY-TRANSMITTER: ONE

CLAIMED-SCORE: 4

OPERATORS: UR5SMS

NAME: Вельган Б.З. КМСУ

ADDRESS: Trolleybusna str. 14/33

ADDRESS-CITY: Ivano-Frankivsk

ADDRESS-POSTALCODE: 76008

ADDRESS-COUNTRY: UKRAINE

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1916 UR5SMS        001 000    UT5SA         001 000  

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1916 UR5SMS        002 001    UX7NW         023 002  

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1916 UR5SMS        003 023    US0SU         387 254  

QSO:  3607 CW 2017-03-29 1918 UR5SMS        004 387    UZ5DX         001 001  

END-OF-LOG:

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1 Личное первенство в каждом туре определяется по наибольшему количеству очков, набранных участником. При равном количестве очков преимущество отдается участнику, имеющему лучшее подтверждение связей.

7.2 В абсолютном зачете первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной в трех турах. При равной сумме очков, преимущество отдается участнику, имеющему лучшее подтверждение связей.

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1 Участник, занявший первое место в абсолютном зачете, награждается дипломом первой степени и получает звание «Победитель «Карпатского спринта 2018 года».

8.2 Призеры соревнований в абсолютном зачете награждаются дипломами соответствующих степеней.

8.3 Победители и призеры по турам награждаются дипломами соответствующей степени в электронном виде, которые направляются по адресу, указанному в отчете. 

 

Для формирования призового фонда соревнований приглашаются спонсоры.

sprint@qrz.if.ua

Форум


Share/Bookmark
Просмотров: 844 | Добавил: uw8sm | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0
Посетители сегодня:При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2022
Хостинг от uCoz